Phím tắt chuyển tab trên các trình duyệt


Sau đây là một số phím tắt  khi thao tác với các tab trên các trính duyệt

thu thuat windows

1. đối với chrome

Chuyển đổi qua lại giữa các tab: CTRL + TAB
Chuyển đổi tab từ phải qua trái: CTRL + SHIFT + TAB
Chuyển đổi tab từ trái qua phải: CTRL + PGUP
Chuyển đổi từ phải qua trái: CTRL + PGDN
Mở tab đã đóng ở thao tác trước đó: CTRL + SHIFT + T
Đến tab ở cuối cùng của trình duyệt: CTRL + 9

2. Đối với trình duyệt Internet Explorer ( IE)

Chuyển đổi qua lại giữa các tab: CTRL + TAB
Chuyển đổi tab từ phải qua trái: CTRL + SHIFT + TAB
Đến tab ở cuối cùng của trình duyệt: CTRL + 9
Mở thêm một tab mới: CTRL + N
Mở lặp lại tab hiện tại trong tab mới: CTRL + K

3. Đối với trình duyệt Firefox

Chuyển đổi qua lại giữa các tab: CTRL + TAB
Chuyển đổi tab từ phải qua trái: CTRL + SHIFT + TAB
Chuyển đổi tab từ trái qua phải: CTRL + PGUP
Chuyển đổi từ phải qua trái: CTRL + PGDN
Mở tab đã đóng ở thao tác trước đó: CTRL + SHIFT + T

Nhưng ở Firefox có thêm một chức năng mới đó là bạn có thể xem lại toàn bộ tab đang mở bằng cách nhấn tổ hợp phím: CTRL + SHIFT + E

4. Đổi với trình duyệt Safari

Đối với trình duyệt Safari thì chức năng hoạt động của nó vẫn như các trình duyệt nói trên nhưng chỉ có tổ hợp phím CTRL + N (mở thêm tab mới) là không tác dụng đối với trình duyệt Safari.

Đây chỉ là những phím tắt chính để giúp bạn có thể thực hiện chuyển đổi các Tab trên các trình duyệt . Hy vọng bài viết hôm nay sẽ giúp ích được ít nhiều cho các bạn trong việc thao tác làm việc thường xuyên trên các trình duyệt web.


ADMIN

Công tác tại Cty TNHH Thương mại điện tử Iclick
Tư vấn Thiết kế web / Quảng cáo Google / Quảng cáo Facebook / SEO
Tư vấn quảng cáo miễn phí: fb/tnho.dl

Xuống cuối trang