Webhunter 2.2 to 3.0


1.Để kết nối tới 1 web server thì web browser sẽ tương tác với DNS để lấy IP. Sau đó dùng HTTP để giao tiếp với server có địa chỉ IP mà DNS trả về.

nhopc
Webhunter 2.2
2. Việc mình làm đơn giản là tạo ra một trạm trung gian giửa máy chủ và máy con. Các gói tin sẽ được bắt lại, vì vậy khi người dùng duyệt web, quá trình bypass các firewall sẽ thực hiện một cách tình cờ bởi người dùng. Quá trình này sẽ lưu lại dữ liệu.

3. Sử dụng dữ liệu ở bước 2 truyền lên mạng khuyếch đại là các máy chủ trung gian trên internet.

4. Chương trình tạo ra hàng ngàn các tiến trình song song, đẩy server vào vòng lặp dữ liệu cho tới khi cạn kiệt tài nguyên hoặc các service không thể phục vụ tiếp.

Điễm yếu là không đánh được các server có tài nguyên dồi dào.

Download:ADMIN

Công tác tại Cty TNHH Thương mại điện tử Iclick
Tư vấn Thiết kế web / Quảng cáo Google / Quảng cáo Facebook / SEO
Tư vấn quảng cáo miễn phí: fb/tnho.dl

Xuống cuối trang