Top 10 bàn phím phím tắt tất cả mọi người nên biết

Sử dụng các phím tắt bàn phím rất có thể tăng năng suất của bạn, giảm căng thẳng lặp đi lặp lại, và giúp giữ cho bạn tập trung. Ví dụ, để sao chép văn bản, bạn có thể đánh dấu văn bản và bấm phím tắt Ctrl + C. Các phím tắt là nhanh hơn so với di chuyển bàn tay của bạn từ bàn phím, nổi bật với chuột, chọn copy từ trình đơn tập tin, và sau đó trở lại với bàn phím. Dưới đây là 10 phím tắt trên chúng tôi đề nghị mọi người ghi nhớ và sử dụng.

Ctrl + C hoặc Ctrl + Insert và Ctrl + X

Cả hai Ctrl + C và Ctrl + Insert sẽ sao chép văn bản thu thuat đánh dấu hoặc mục đã chọn. Nếu bạn muốn cắt thay vì sao chép Ctrl + X. báo chí
Ctrl + V hoặc Shift + Insert
thủ thuật

Cả Ctrl + V và Shift + Insert sẽ dán văn bản hoặc đối tượng đó là trong clipboard.
Sử dụng các trường nhập văn bản trên để làm nổi bật các "Cắt hoặc sao chép văn bản này" text và nhấn hoặc Ctrl + C để sao chép hoặc Ctrl + X để cắt giảm các văn bản. Khi Cắt Move đến trường tiếp theo và nhấn thủ thuật Ctrl + V hoặc Shift + Insert để dán văn bản.
Ctrl + Z và Ctrl + Y

Nhấn Ctrl + Z sẽ Khôi phục mọi thay đổi. Ví dụ, nếu bạn cắt văn bản, nhấn này sẽ hủy bỏ nó. Những phím tắt cũng có thể được ép nhiều lần để lùi lại hoặc làm lại nhiều thay đổi. Nhấn Ctrl + Y sẽ làm lại undo.

Sử dụng trường nhập văn bản trên để làm nổi bật thủ thuật máy tính hay một số hoặc tất cả các văn bản và sau đó nhấn Ctrl + X để cắt văn bản. Một khi văn bản đã biến mất nhấn Ctrl + Z để hoàn tác cắt.
Mẹo: Nếu bạn đã làm ví dụ đầu tiên là tốt (cắt và dán văn bản) nếu bạn tiếp tục nhấn Ctrl + Z nó cũng sẽ lùi lại thay đổi đó.
Ctrl + F

Nhấn Ctrl + F mở Tìm trong bất kỳ chương trình. Ctrl + F bao gồm trình duyệt Internet của bạn để tìm văn bản trên trang hiện tại. Nhấn Ctrl + F để mở doanh nghiệp tìm kiếm trong trình duyệt của bạn và tìm kiếm cho "shortcut" để tìm mỗi lần tắt được đề cập trên trang này.
Alt + Tab hoặc Ctrl + Tab

Nhấn Alt + Tab chuyển đổi giữa các chương trình thu thuat may tinh mở di chuyển về phía trước. Ví dụ, nếu bạn có cửa sổ trình duyệt của bạn mở và các chương trình đang chạy trong nền báo chí và giữ phím Alt và sau đó nhấn tab để vòng qua mỗi chương trình đang mở.
Mẹo: Bấm Ctrl + Tab để chuyển đổi giữa các tab trong một chương trình. Ví dụ, nếu bạn có nhiều tab đang mở trong trình duyệt của bạn bây giờ bấm Ctrl + Tab để chuyển đổi giữa các tab mở.
Mẹo: Bổ sung thêm phím Shift để Alt + Tab hoặc Ctrl + Tab để di chuyển lạc hậu. Ví dụ, nếu bạn đang cách nhấn Alt + Tab và thông qua các chương trình mà bạn muốn sử dụng, bấm Alt + Shift + Tab để di chuyển trở lại chương trình đó.
Mẹo: Windows Vista và 7 người dùng cũng có thể nhấn phím mẹo máy tính Windows + Tab để chuyển đổi qua các chương trình, mở trong một ảnh chụp màn hình đầy đủ của cửa sổ.
Ctrl + Khoảng lùi và Ctrl + Left hoặc mũi tên phải

Nhấn Ctrl + Backspace sẽ xóa một từ đầy đủ tại một thời điểm thay vì một nhân vật duy nhất.
Giữ phím Ctrl trong khi bấm vào mũi tên bên trái hoặc bên phải sẽ di chuyển con trỏ một từ tại một thời điểm thay vì một ký tự tại một thời điểm. Nếu bạn muốn làm nổi bật một từ tại một thời điểm, giữ phím Ctrl + Shift và sau đó nhấn phím mũi tên sang trái hoặc phải để di chuyển một từ vào một thời điểm trong hướng đó trong khi làm nổi bật mỗi từ.
 

Ctrl + S

Trong khi làm việc trên một tài liệu hoặc tập tin khác trong hầu hết các chương trình, nhấn Ctrl + S lưu tập tin đó. Sử dụng phím tắt này thường xuyên nếu bạn đang làm việc trên bất cứ điều gì quan trọng trong trường hợp có lỗi xảy ra, bạn bị mất điện, hoặc các vấn đề khác khiến bạn mất các công việc kể từ khi lưu cuối cùng.
Ctrl + Home hoặc Ctrl + End

Ctrl + Home sẽ di chuyển con trỏ đến đầu của tài liệu, và Ctrl + End sẽ di chuyển con trỏ đến cuối của một tài liệu. Những phím tắt làm việc với hầu hết các tài liệu, cũng như các trang web.
Ctrl + P

Mở một bản xem trước bản in của trang hiện tại hoặc tài liệu đang xem. Ví dụ, bấm Ctrl + P bây giờ để xem một bản xem trước bản in của trang này.
Page Up, Space bar, và Page Down

Cách ấn các trang lên hoặc xuống trang trọng sẽ di chuyển trang đó một trang tại một thời gian theo hướng đó. Khi duyệt Internet, nhấn vào thanh không gian cũng di chuyển trang xuống một trang tại một thời điểm.


ADMIN

Công tác tại Cty TNHH Thương mại điện tử Iclick
Tư vấn Thiết kế web / Quảng cáo Google / Quảng cáo Facebook / SEO
Tư vấn quảng cáo miễn phí: fb/tnho.dl

Xuống cuối trang